Maud Sanders

Maud Sanders EMDR Therapeut Sinds 1977 werk ik in de hulpverlening en ben begonnen in de psychiatrie. In de volwassenen en de forensische jongeren hulpverlening kwam ik met veel verschillende psychiatrische problematiek in aanraking. Ik heb gezien en ervaren hoe nare herinneringen iemand kunnen vormen. Hoeveel leed zou mogelijk mede zijn voorkomen als vroegtijdig EMDR zou zijn toegepast.

In 2001 ben ik pedagogiek gaan studeren omdat ik meer wilde begrijpen van de ontwikkeling en psychologie van de mens in het algemeen maar in het bijzonder van kinderen.

Na 30 jaar klinische ervaring in de psychiatrie ben ik in 2007 gaan werken in de jeugdzorg, meer specifiek, in pleegzorg. In mijn functie als gezinsonderzoeker pleegzorg adviseer ik gecertificeerde instellingen over wat een kind nodig heeft om een ontwikkelingsachterstand in te halen of een hechtingsrelatie weer vlot te trekken. En kijk welke therapie of onderzoek het meest passend is.

Daarnaast onderzoek en adviseer ik of het pleeggezin waar het kind is geplaatst een veilige plek is waar het kind ontwikkelingskansen krijgt aangeboden. In deze tak van jeugdzorg zie ik veel (verborgen) verdriet, trauma, gestagneerde rouw en of ontwikkelingsachterstand op emotioneel en of sociaal gebied bij kinderen en volwassenen.

Het werken met kinderen en volwassenen, het beste in hen naar boven halen, hun pijn en verdriet verlichten, motiveerden mij verder tot het volgen van de studie Integratief EMDR Therapeut aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.

Als Integratief EMDR therapeut verbind ik mijn kennis en ervaring vanuit de psychiatrie met de ontwikkelingspsychologie van de mens.

Wat is er mooier dan snel en effectief klachtenvrij zijn en de toekomst met meer vertrouwen tegemoet kunnen zien?

EMDR kan dan uitkomst bieden!

Linkedin
Facebook
Je brein kan het, doet het, en weet het!