Wanneer EMDR?

EMDR kan worden toegepast om de vastgelopen verwerking van pijnlijke ervaringen weer op gang te helpen. Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘ verwerken ‘ deze ervaringen op eigen kracht, Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten en hebben een beetje hulp van buitenaf nodig.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Woede–uitbarstingen
 • Prikkelbaarheid
 • Concentratie stoornissen
 • Overmatige waakzaamheid
 • Buitensporige schrikreacties
 • Moeite met in- of doorslapen
 • Nachtmerries of flashbacks
 • Beperkt uiten van gevoelens
 • Intense reacties van angst
 • Hulpeloosheid of walging
 • Instabiliteit in de emotionele beleving
 • Depressiviteit
 • Faalangst